Adónde?

Et nettbasert læreverk i spansk som 2. fremmedspråk for elever på 8. - 10. trinn.
Utviklet av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen på oppdrag fra
Pedagogisk treffsted Namdalen. Samarbeid med UiB.

Mer om prosjektet